Winter City Test Arena

En av landets bästa testarenor för el och fossilfria fordon – med gedigen erfarenhet och kompetens, unikt testlabb (EMC) och urban vintermiljö. Vi talar om Östersund och den samlade kompetens som finns i regionen! 

 

I Östersund finns en stor samlad kompetens hos företag som specialiserat sig på analysarbete för att säkerställa framtida driftsäkerhet. Tillsammans kan vi erbjuda avancerade och kundanpassade tester,verifiering, service, teknisk konsultation och utbildning kring eldrivna fordon.

Idag anlitas vi av aktörer inom hela
fordonsindustrin, såväl företag och organisationer som exempelvis universitet. Uppdragen omfattar hela fordonets livscykel, från design och utveckling till användning, underhåll och slutligen avveckling. Här får du tillgång till funktionella miljöer för såväl lätta som tunga fordon och inte minst ett unikt EMC-testlabb.

Östersund är inte bara en trevlig vinterstad. Stadens läge ger dessutom utmärkta möjligheter att göra tester i tuffare klimatförhållanden, både i stadsmiljö och på landsväg.

 

 

Det är genom Green Highway och Winter City Test Arena som Jämtkraft, Saab, Vericate och företagsklustret VTC har samlats för att hjälpa aktörer inom elfordons och den fossilfria fordonsbranschen att göra goda
idéerna till verklighet. Följande fokusområden marknadsförs genom Winter City Test Arena:

  • Vinterstadsmiljö
  • Unikt EMC-labb
  • Gedigen erfarenhet och kompetens
  • Skräddarsydda lösningar
  • Stort miljö- och säkerhetstänkande
  • Kvalitetssäkring

Kontakta oss för mer information om Winter City Test Arena.
  

  

 

Green Highway gron gra

Wintercitytestarena rollup

 

 

 

 
Design syre