Motorlabb5

Motorlabbet simulerar precisionstester

VTC Service AB investerar i Teknikhusets motor laboratorium där en chassidynamometer och en motorprovcell ingår. Motorlabbet är tillgängligt för externa företag inom teknikbranschen.

 

Investeringarna möjliggör loggning och grafisk presentation av mätvärden under körning, förutsättningar för att avläsa och justera testerna via OBD (On Board Diagnosis), avläsning av effektuttag på 2-6 hjulsdrivna fordon vilket gör det möjligt att bedriva utbildningar på högre nivå.

Ett laboratorium är en anläggning som möjliggör att under kontrollerade omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar.

 

 

 

 

Motorlabbet kan användas som felsökningsverktyg för tester, verifieringar, utbildningar och forskning. I detta ingår bland annat att mäta prestanda, effektuttag, varvtal, hastighet, emissioner, motortemperatur, förbränningstryck, strömstyrkor och strålningar och mycket mera.

 

 

Motorlabb6

Motorlabbet för test, verifiering och utbildningar

Chassidynamometer och motorprovcell möjliggör:

  • Loggning och grafisk presentation av mätvärden
    under drift
  • Avläsning och analys av testerna via OBD (On Board Diagnosis)
  • Avläsning av effektuttag på 2–6-hjulsdrivna fordon
  • Utbildning på högre nivå

Extern tillgänglighet:
Motorlabbet är tillgängligt för externa företag inom teknikbranschen

 

 

 

 
Design syre