Nat teknikmiljo1

Hydrauliklabbets prestanda blir nationellt konkurrenskraftigt

VTC Service AB investerar i Teknikhusets hydraulik laboratorium. Hydrauliklabbet är tillgängligt för externa företag inom teknikbranschen.

 

Investeringarna möjliggör avancerade tester med krav på hög prestanda, mekaniska tester som pulsationstester och utmattningsprov, flödesmätningar av hydraulsystem och test av allt från hydraulventiler till hela konstruktioner inklusive mekaniska komponenter mm.

Detta innebär att hydrauliklabbet även lämpar sig alldeles utmärkt för forskning och utbildningar på högre nivå.

 

 

 

Ett laboratorium är en anläggning som möjliggör att under kontrollerade omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar.

Aggregatet kan förse mångfacetterade testriggar med hög kraft med en hög noggrannhet i justering av tryck och flöde. Det har en kapacitet motsvarande 0-90 kW på 60 ms. Med denna kapacitet blir hydraulik laboratorierummet ett av få i de norra delarna av Sverige för regelrätt test- och verifieringsverksamhet.

 

Hydrauliklabb

Test- och verifieringslabb
med hög prestanda

 Bosch Rexroth aggregatet möjliggör:

  • Avancerade tester med krav på god precision.
  • Hög noggrannhet i justering av tryck och flöde
  • Mekaniska tester som pulsationstester och utmattningsprov
  • Flödesmätningar av hydraulsystem
  • Test av ventiler, komponenter och hela fordon
  • Grundläggande hydraulikutbildning
  • Utbildning på högre nivå

Extern tillgänglighet:
Hydrauliklabbet är tillgängligt för externa
företag inom teknikbranschen

 

 
Design syre