Elektronik2

Elektroniklabbet förstärks med programvara för simulering

VTC Service AB investerar i Teknikhusets elektronik laboratorium.
Laboratoriemiljöerna är tillgängliga för externa företag inom teknikbranschen

 

Investeringarna möjliggör analys av signaler, uppbyggande av system för att konstruera och testa nätverk, simulering av kretsar, mätningar och programmeringar. Detta leder till att det går att driva utbildningar på högre nivå.

Ett laboratorium är en anläggning som möjliggör att under kontrollerade omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar.

 

 

 

Den uppgradering som nu sker av elektronik laboratorierummet i Teknikhuset, stärker förutsättningarna att genomföra just högkvalitativ universitetsutbildning, modifiering och bransch-anpassning av elektroniska komponenter, genomföra felsökningar och varierande typer av tester m.m.

 

 

 

Ellabb3

 

Miljö för utbildning och utveckling av elektroniska system

  • Analys av signaler
  •  Simulering och konstruktion av kretsar
  • Programmering och mätning av kretsar
  • Test och analys av nätverk
  • Grundläggande ellära samt utbildning på högre nivå

 

Extern tillgänglighet:
Elektroniklabbet är tillgängligt för externa företag inom teknikbranschen

 

 

 

 
Design syre