Teknikcollege i Östersund

Just nu 2011 pågår en process vad gäller certifiering och återcertifiering av utbildningsanordnare inom ramen för Teknikcollege Mitt. Det handlar med andra ord om anordnarnas rätt att under (för närvarande) ytterligare en treårs period få använda sig av kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Arbetet förväntas bli klart under hösten 2012. 

 

2008 blev Regionen TeknikCollege Mitt och de första gymnasieutbildningarna
(programmen) certifierades.

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra där kommuner,
skolor och företag samverkar kring teknikutbildning på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Det erbjuder de studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare studier.

 

 

 

Teknikcollege är en lösning där VTC har medverkat i certifieringsprocessen och nu fortsätter med kvalitetssäkringsprocessen för att tillgodose fordonsbranschens kompetensbehov att långsiktigt klara arbetskraftsförsörjningen och för att skapa långsiktig kompetensförsörjning för servicemarknaden.

 

 

TC mitt

 

 


Under länken här nedan återfinns kompletterande information om Teknikcollege bakgrund, målsättningar och bedömningskriterier m.m.

Teknikcollege Mitts hemsida

 

 

 

 
Design syre