Nat teknikmiljo1

Nationell teknikmiljö -
fordonsteknik i fokus

VTC startade ett nytt projekt i januari 2011. Projektet är tänkt att koppla teknikföretag med VTC i täten och Mittuniversitetet närmare varandra och att genom samordning och anpassning av utrustning skapa utvecklingsmiljöer för fördjupat samarbete.

 

Idag fokuserar VTC Service AB på att i samarbete med Mittuniversitetet skapa en nationellt konkurrenskraftig teknikmiljö med avseende på kompetens, produkter och tjänster, samt för utveckling av ny och miljöanpassad teknik för test och verifiering.

Ett led i det arbetet är processen att skapa ett fungerande teknikmiljö på Stadsdel Norr där näringsliv och utbildningsanordnare gemensamt nyttjar tillgängliga resurser på ett kvalitativt optimalt sätt.

 

 

 

Det är en EU finansierad satsning som bidrar till att nya produkter och tjänster kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkra och säkerställa regionens kompetens inom drift och underhåll, framför allt på den tekniska eftermarknaden.

Genom att initiera och leda samverkansprojekt ges det regionala näringslivet i det fördjupade nätverket möjlighet att stärka sin konkurrenskraft samt att långsiktigt klara arbetskraftsförsörjningen. Syftet är att förbättra infrastrukturen i regionen och därmed arbeta för att stärka branschföretagens konkurrenskraft såväl regionalt som nationellt.  
 
 

 

 

 

 

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Arbetet med jämställdhet, mångfald och tillgänglighet pågår hela tiden som ett integrerat horisontellt arbete inom organisationen och är en naturlig och självklar del i arbetet. Dessutom har en:

Guide till jämställdhet och mångfald >>

tagits fram för att underlätta arbetet för våra medlemmar.

Den 12 november anordnades  ett seminarium för VTC föreningens medlemmar om jämställdhet och mångfald som utvecklar såväl på individ- som verksamhetsnivå. Föreläsare var Dan Humble. Områderna beskrevs praktiskt och sattes i ett sammanhang utifrån deltagarnas verksamheter. För att lyckas förändra och förbättra måste medvetenhet och självinsikt till - detta seminarium lägger här en grund.

 

 

 

 

 

 

Design syre