MSSP

Nationellt teknikcentrum med fordon i fokus är en viktig nod i bildandet av Midsweden Science Park som håller på att etableras kring Mittuniversitetets Campus i Östersund. 

 

Det kommer att ge kraftigt ökade möjligheter för tillväxt inom teknik men även teknikområden som sport- och upplevelseteknologi genom de synergier som finns i form av bland annat produktvalideringsbehov.

För att teknikbranschen ska öka sina FoU-investeringar i regionen krävs en sådan arena, en katalysator som en del av det övergripande innovationssystem som en Science Park utgör. Med ett nationellt tekniskt centrum får branschen och universiteten en samlad kontaktyta, "en dörr in" till samverkan och samarbete.

 

 

 

Just nu är Östersunds, Åre och Krokoms kommun, landstinget tillsammans med Peak Business & Sports AB och VTC Service AB ägare till det nybildade bolaget genom ett aktieägaravtal mellan parterna. Näringslivet har majoriteten enligt Vinnovas kriterier. Mittuniversitetet är en naturlig samarbetspartner.

 

 


mssp logo

 

 

Länk till MSSP Hemsida: 

http://www.mssp.se/

 

 
Design syre