Kartläggning av utvecklingsbehov inom tjänsteproducerande teknik- och IT-företag i Jämtlands län

Kreativa diskussioner kring regionens behov av teknisk kompetens har genomförts och handlingsplaner på såväl kort som lång sikt är på väg att utformas.

 

Det är genom samverkan mellan näringslivet (inklusive Regionförbundet), Gymnasiet och Mittuniversitetet som en första satsning planeras. En satsning där elever på gymnasienivå planeras få en näringslivscoach kopplad till sig. Utöver detta har VTC fått i uppdrag att titta på möjligheten att bygga ett showroom på Campus Östersund, där regionens teknikintensiva företag kan förevisa sina produkter.

 

 

 

Mer information om denna satsning kan ges av VTC eller Z-Group (som tillsammans med Teknikcollege Mitt är initiativtagarna till dessa diskussioner).

 

 

 

 


Regionforbundet

 

 
Design syre