Elsnöskoter

Elsnöskoter

Elmotorisering av snöskotrar är ett spännande projekt i regionen.
Under 2009 startade VTC en förstudie för att se på möjligheten att utveckla snöskotrar med eldrift. Det ledde till ett projekt där en första prototyp utvecklades och provades. Intresset är stort från bland annat yrkesanvändare inom skidanläggningar. Därför bildades i januari 2010 snöskoterbolaget Elmacchina AB. Framtiden är spännande - Mer information kommer framöver.
 

 

 

 Elmacchina logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmacchina-Linken-Vinnova GD o Pontus

 

Elmacchina oskar

 

 

 

 

Design syre