Elfordon

Utveckling av elfordonsutbildning

Inom ramen för samarbetet Green Highway där städer, näringsliv, Mittuniversitetet mfl ingår har VTC varit initiativtagare till att utveckla en elfordonsutbildning för fordonstekniker och andra som nyttjar elfordon.  

 

Intresset för elfordon är stort, både hos tillverkare och fordonsköpare. En bra service är avgörande för att få en långsiktig introduktion av eldrivna fordon. För närvarande är kompetensen om elfordon bristfällig inom alla områden och nivåer. Därför behövs både generell och produktspecifik utbildning införas.

Den föreslagna utbildningen är generell och ska kunna användas av såväl gymnasie- som högskoleutbildningar och märkesverkstäder som vill utbilda sin personal samt även av förare, säljare, beslutsfattare och inköpare vid företag och offentliga organisationer.

 

 

 

 

 

 

 

Trygg tillgång på service kan få fler att välja elbilar i ett tidigt skede av introduktionen av ny energieffektiv teknik och därmed skynda på övergången till eldrivna fordon. Utbildningsprojektet bidrar till ökad kunskap om energieffektivisering och energieffektiv teknik.

 

 

 

 

 

 

Green Highway gron gra

 

 

 

 

 

VTC har som målsättning att inom området utbildningssystem, skapa framtidens utbildningsmetoder för att möta tekniken i moderna bilar samt skapa långsiktig kompetensförsörjning för servicemarknaden nationellt.

 

 

 

 

 

 

 
Design syre