verksamheter

Samarbete för framtiden

Vi deltar kontinuerligt i ett antal olika utvecklings- och samverkansprojekt, från att driva hela projekt till att delta i referensgrupper. Här nedan följer några exempel:

 

Kartläggning av utvecklingsbehov inom tjänsteproducerande teknik- och IT-företag i Jämtlands län är ett samarbete med Z-group.

I projektet Nationell teknikmijö med fordonsteknik i fokus, bygger vi en högkvalitativ teknikmiljö på stadsdel Norr i Östersund.

Inom ramen för samarbetet Green Highway där städer, näringsliv, Mittuniversitetet mfl ingår lyfter VTC fram Saab, Jämtkraft och Vericate i ett samarbete under namnet Winter City Test Arena - för framtidens eldrivna och fossilfria fordon.

 

VTC har varit initiativtagare till att utveckla en elfordonsutbildning för fordonstekniker och andra som nyttjar elfordon. Elmotorisering av snöskotrar är ett spännande projekt i regionen som VTC har medverkat i.

VTC är en viktig nod i bildandet av Midsweden Science Park som håller på att etableras kring Mittuniversitetets Campus i Östersund. Teknikcollege är en lösning där VTC har medverkat i certifieringsprocessen och nu fortsätter med kvalitetssäkringsprocessen.

Vi är även i full fart med att planera inför kongressen Nordicway 2013 som ska genomföras den 6 - 7 februari 2013. Läs gärna mer om varje projekt i menyn till vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsseminarium 13 oktober 141

 

 
Design syre