Lokaler2

Om VTC

VTC är en gemensam arena för att knyta kontakter och nå nya marknader inom det tekniska området. Här samverkar universitet, näringsliv och offentlighet med teknik i fokus.

Tillsammans skapar vi utvecklingsmöjligheter för tillväxt i regionen. Hos oss finns nätverket och kunskapen du behöver för att utveckla din verksamhet

 

Vision VTC 2020

VTC skapar samverkande utvecklingsmiljöer, där företagen i nära samarbete med Mittuniversitetet utvecklar kompetens, produkter och tjänster inom fordonssystem och angränsande teknikområden.

 

VTCs vision uppnås genom att vara...

Nationellt konkurrenskraftig
- ny och miljöanpassad teknik för test och verifiering, samt för vidareutveckling av tekniska system

Nationellt ledande
- avseende kompetens, produkter och tjänster inom drift och underhåll

Attraktiv
- internationell samarbetspartner vad avser test och verifiering vid produktutveckling

 

 VTC RGB

 

 

 

 


 

Den naturliga samarbetspartnern

-för regional utveckling inom teknikområdet 

 

Nationell teknikmiljö

– en ”brobyggande” satsning där regionens kompetens och resurser nyttjas och lyfts fram

Bro liten

 
Design syre