VTC är en gemensam arena

för att knyta kontakter och nå nya marknader. Här samverkar universitet, näringsliv och offentlighet med teknik i fokus.
Tillsammans skapar vi utvecklingsmöjligheter. Hos oss finns nätverket och kunskapen du behöver för din verksamhet. 

 

puff 1

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet >>

Kartläggning av
utvecklingsbehov >>

Vericate LTZ

Studenter trimmas i felsökning
av bilar - artikel i LT >>

Aktuellt på VTC

 

VTC föreningen säljer
släpvagn  >>

 

 

 

Vi har flyttat!  Nu finns vi på
Mid Sweden Science Park
Campus, Hus U - 
Akademigatan 3 i Östersund.

 

 

Design syre